Terminarz imprez na rok 2022

PLAN PRACY KOŁA PRZEWODNIKÓW BESKIDZKICH I TERENOWYCH NA ROK 2022

Szkolenia przewodnickie i inne spotkania szkoleniowe:

 

Luty

17.02

Zebranie sprawozdawcze B, Bujok
 Marzec

24.03

 

31.03

Centrum Edukacji Ekologicznej w Wiśleszkolenie wyjazdowe

Posiady przewodnickie w Istebnej

 B. Bujok
 Kwiecień  

23.04

Sztolnia Królowa Luiza, Muzeum Powstań Śląskich, Muzeum Deportacjiwycieczka szkoleniowa  B. Bujok
 Maj  

16.05

Atrakcje turystyczne w okolicach Ostrawy(Vitkovice, Darkovicky, Hlucin) wycieczka szkoleniowa  B. Bujok
Czerwiec
Lipiec
Sierpień 15.08 Leskowiec wycieczka piesza górska B. Bujok
 Wrzesień  

17.09

Atrakcje turystyczne w okolicach Ostrawy (Vitkovice, Darkovicky, Hlucin) wycieczkaszkoleniowa  B. Bujok
Październik Skoczów wycieczka szkolenie T. Konieczny
Listopad

 

19.11

Miscellanea Przewodnickie, Jubileusz 70- lecia Koła B. Bujok
Grudzień Pogwarki Przewodnickie K. Filipek

 

Spotkania towarzyskie

06.06 Tradycyjna jajecznica zielonoświątkowa inf. K. Filipek
J. Dyrda
22.07. Placki przewodnickie inf. J. Hławiczka