Aktualności

NOWY ZARZĄD

W dniu 12.01.2017 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze Koła Przewodników Beskidzkich i Terenowych PTTK przy oddziale PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie.

Został wybrany nowy zarząd koła w składzie:

- Bogusław BUJOK (prezes),

- Krystyna FILIPEK (wiceprezes),

- Agnieszka DZIĄĆKO (sekretarz),

- Irena GÓRA (skarbnik),

- Andrzej SŁOTA (członek zarządu).

 

Ponadto wybrano nowy skład komisji  rewizyjnej, do której weszli:

- Jan POLLOK (prezes),

- Danuta HUCZAŁA,

- Henryk WIĘZIK.

 Relacje z naszych imprez znajdziesz klikając na link :

Z życia PTTK i PTTS „Beskid Śląski” – strona koleżanki Beaty >>>


Na tej stronie znajdziesz informacje dotyczące działalności naszego Koła. Możesz zapoznać się z naszą bogatą historią , oraz bieżącą działalnością przewodników turystycznych zrzeszonych w Klubie Przewodników Turystycznych, oraz w Kole Terenowym Nr 4 „Przewodnik” przy Oddziale PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie.

Świadomy zadań i roli przewodnika turystycznego PTTK przyrzekam:
- pełnić swoje obowiązki sumiennie i starannie,
- być rzecznikiem krzewienia wiedzy o swoim regionie i Polsce 

- dbać o godność, honor i postawę moralną przewodnika turystycznego PTTK, godnie reprezentując swoje Koło przewodnickie

Hymn Przewodników   (tekst : Ewa Kornatowska)

My, przewodnicy Ojczystej Ziemi
zwiążmy razem jeden krąg.
W darze wszyscy Jej ofiarujemy
serca, myśli – dzieła rąk.

Aby rosła, aby nam piękniała
Wszystkim szczęście, wszystkim radość dała
Aby każdy Ją kochał goręcej
Tu pracował, tutaj żył.

 

 http://www.przewodnicy-cieszyn.kx.pl/wp-admin