NOWY ZARZĄD

W dniu 12.01.2017 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze Koła Przewodników Beskidzkich i Terenowych PTTK przy oddziale PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie.

Został wybrany nowy zarząd koła w składzie:

- Bogusław BUJOK (prezes),

- Krystyna FILIPEK (wiceprezes),

- Agnieszka DZIĄĆKO (sekretarz),

- Irena GÓRA (skarbnik),

- Andrzej SŁOTA (członek zarządu).

Ponadto wybrano nowy skład komisji  rewizyjnej, do której weszli:

- Jan POLLOK (prezes),

- Danuta HUCZAŁA,

- Henryk WIĘZIK.

Możliwość komentowania jest wyłączona.